upp

Numera används ombre på alla möjliga ytor och material, från kläder och naglar till hår. Kärnan i den här färgningstekniken ligger i att antingen...